Luvat ja lausunnot

Mikäli suunnittelet rakentamista, kaivuuta tai muuta toimintaa voimajohtojen johtoalueella tai sen ympäristössä, on asiasta pyydettävä lausunto voimajohdon EPV Alueverkko Oy:ltä.

Pyydämme teitä toimittamaan lausuntopyynnöt sähköpostitse osoitteeseen risteamalausunnot@epv.fi

Toivomme lausuntopyyntöjen sisältävän:

  • karttaotteen, josta käy ilmi hankkeen suunniteltu sijainti
  • lyhyen kuvauksen, mitä rakenteita ja/tai toimintaa alueelle suunnitellaan sekä mahdolliset suunnitelmapiirrokset
  • hakijan yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Lue lisää EPV:n tietojenkäsittelyperiaatteista tietosuojailmoituksestamme. https://www.epv.fi/tietosuojailmoitus/

Lisätietoja:

Mika Winter
Kunnossapitopäällikkö
puh. 010 505 5043
mika.winter(at)epv.fi