EPV Alueverkko Oy (EPA) on yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä. Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto.

EPA on alueellinen verkkoyhtiö, joka siirtää sähköä ja hallitsee sähköverkkoja vanhan Vaasan läänin alueella. Siirrämme sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta alueen muille verkkoyhtiöille ja suurteollisuudelle. Vastaamme myös verkon sähköjärjestelmän toimivuudesta.

Investoimme ja kehitämme verkkoa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta se vastaa asiakkaiden siirtotarpeisiin sekä kasvavaan uusiutuvan energian tuotantoon. Jatkuva verkon kehittäminen myös parantaa merkittävästi sähkön siirron toimintavarmuutta.