Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto

EPV Alueverkko Oy (EPA) on yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä. Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto.

EPV Alueverkko on alueellinen verkkoyhtiö, joka siirtää sähköä ja hallitsee sähköverkkoja vanhan Vaasan läänin alueella. Siirrämme sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta alueen muille verkkoyhtiöille ja suurteollisuudelle. Vastaamme myös verkon sähköjärjestelmän toimivuudesta.

EPV Alueverkko vuokraa sähkönsiirtoverkon käyttöönsä emokonsertiltaan EPV Energialta. Investoimme ja kehitämme verkkoa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta se vastaa asiakkaiden siirtotarpeisiin sekä kasvavaan uusiutuvan energian tuotantoon. Jatkuva verkon kehittäminen myös parantaa merkittävästi sähkön siirron toimintavarmuutta.

Asiakkainamme on jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kokkolan ja Tornion alueilla sekä Pohjois-Suomessa Iijoella ja Kemijärvellä.

EPV Alueverkko on perustettu vuonna 1993 ja se on aloittanut operatiivisen toimintansa 1995.

EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös 2019 on luettavissa täältä.