Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto

EPV Alueverkko Oy (EPA) on Suomen toiseksi suurin sähkönsiirtäjä. Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto.

EPV Alueverkko on alueellinen verkkoyhtiö, joka siirtää sähköä ja hallitsee sähköverkkoja vanhan Vaasan läänin alueella. Siirrämme sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta alueen muille verkkoyhtiöille ja suurteollisuudelle. Vastaamme myös verkon sähköjärjestelmän toimivuudesta.

EPV Alueverkko vuokraa sähkönsiirtoverkon käyttöönsä emokonsertiltaan EPV Energialta. Investoimme ja kehitämme verkkoa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta se vastaa asiakkaiden siirtotarpeisiin sekä kasvavaan uusiutuvan energian tuotantoon. Jatkuva verkon kehittäminen myös parantaa merkittävästi sähkön siirron toimintavarmuutta.

Asiakkainamme on jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kokkolan ja Tornion alueilla.

EPV Alueverkko on perustettu vuonna 1993 ja se on aloittanut operatiivisen toimintansa 1995.

Avainlukuja

EPV Alueverkko Oy:n hallinnassa on 110 kV siirtoverkkoa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Torniossa ja Kokkolassa:
●  voimajohtoa    739 km
●  sähköasemia    18 kpl
●  asiakkaiden liittymispisteitä  75 kpl
●  kantaverkon liittymispisteitä  18 kpl
●  luovutettu sähköenergia kulutukseen 7129 GWh
●  vastaanotettu sähköenergia alueen tuotannosta 2242 GWh
●  maksimi tuntihuipputeho  1238 MWh/h

Vakituisia henkilöitä EPV Alueverkko Oy:n palveluksessa on kolme. Toimintavuoden 2016 liikevaihto oli 44,1 M€.

EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös 2016 on luettavissa täältä.

Yhtiön arvonlisäverovelvollisuus

EPV Alueverkko on käännetysti arvonlisäverovelvollinen rakentamispalveluiden osalta (AVL 8 c §). Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta on siis sovellettava kaikkiin EPV Alueverkon ostamiin rakentamispalveluihin. Rakentamispalvelut on laskutettava arvonlisäverottomalla laskulla 18.5.2012 alkaen. Lue lisää rakentamispalveluiden käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta.