Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto

EPV Alueverkko Oy (EPA) on Suomen toiseksi suurin sähkönsiirtäjä. Luotettava ja laadukas sähkö on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehityksen elinehto.

EPV Alueverkko on alueellinen verkkoyhtiö, joka siirtää sähköä ja hallitsee sähköverkkoja vanhan Vaasan läänin alueella. Siirrämme sähköä Fingridin kantaverkosta ja voimalaitoksilta alueen muille verkkoyhtiöille ja suurteollisuudelle. Vastaamme myös verkon sähköjärjestelmän toimivuudesta.

EPV Alueverkko vuokraa sähkönsiirtoverkon käyttöönsä emokonsertiltaan EPV Energialta. Investoimme ja kehitämme verkkoa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta se vastaa asiakkaiden siirtotarpeisiin sekä kasvavaan uusiutuvan energian tuotantoon. Jatkuva verkon kehittäminen myös parantaa merkittävästi sähkön siirron toimintavarmuutta.

Asiakkainamme on jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kokkolan ja Tornion alueilla sekä Pohjois-Suomessa Iijoella ja Kemijärvellä.

EPV Alueverkko on perustettu vuonna 1993 ja se on aloittanut operatiivisen toimintansa 1995.

Avainlukuja

●  voimajohtoa 868 km
●  sähköasemia 22 kpl
●  asiakkaiden liittymispisteitä  90 kpl
●  kantaverkon liittymispisteitä  19 kpl
●  luovutettu sähköenergia kulutukseen 6815 GWh
●  vastaanotettu sähköenergia alueen tuotannosta 1941 GWh
●  maksimi tuntihuipputeho  1238 MWh/h

Vakituisia henkilöitä EPV Alueverkko Oy:n palveluksessa on kolme. Toimintavuoden 2017 liikevaihto oli 46 M€.

EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös 2017 on luettavissa täältä.