Toimintamme perustuu pieneen asiantuntijaorganisaatioon, jonka tehtävänä on suunnitella, tilata ja valvoa sähköverkon käyttöä ja kunnossapitoa.

Kaikki verkon käyttö ja kunnossapito on ulkoistettu palvelusopimuksin.

Alueverkon käytöstä huolehtii Empower IM Oy:n käyttökeskus Porvoossa, vuorokauden ympäri.

Voimajohdot ovat osa ympäristöä

Teollistunut yhteiskunta tarvitsee sähköä, jotta meille kaikille välttämättömiä tarvikkeita ja palveluita pystytään tuottamaan. Voimajohdot ovat siis tärkeä ja olennainen osa yhteistä ympäristöämme.

EPV Alueverkon tehtävänä on huolehtia, että kaikkien näkemykset huomioidaan, kun omalla verkostoalueellamme suunnitellaan ja ylläpidetään voimajohtoja.

EPV Alueverkko ei omista niin sanottujen johtokatujen maa-alueita, vaan ne kuuluvat maanomistajille. Alueiden kiinteistöille on kuitenkin hankittu lunastamalla käyttöoikeuden rajoitus, joka antaa johdon omistajalle oikeuden käyttää johtoaluetta.

Lue lisätietoa turvallisuusasioista Fingridin ja Tukesin sivuilta.

Asiakkaamme

EPV Alueverkko investoi ja kehittää verkkoa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta se vastaa asiakkaiden siirtotarpeisiin sekä kasvavaan uusiutuvan energian tuotantoon. Asiakkaita ovat jakeluverkkoyhtiöt, suurteollisuus ja energia-alan tuotantolaitokset Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kokkolan ja Tornion alueilla sekä Pohjois-Suomessa Iijoella ja Kemijärvellä.