Toimintamme perustuu pieneen asiantuntijaorganisaatioon, jonka tehtävänä on suunnitella, tilata ja valvoa sähköverkon käyttöä ja kunnossapitoa.

Kaikki verkon käyttö ja kunnossapito on ulkoistettu palvelusopimuksin.

Alueverkon käytöstä huolehtii Empower IM Oy:n käyttökeskus Porvoossa, vuorokauden ympäri.

Voimajohdot ovat osa ympäristöä

Teollistunut yhteiskunta tarvitsee sähköä, jotta meille kaikille välttämättömiä tarvikkeita ja palveluita pystytään tuottamaan. Voimajohdot ovat siis tärkeä ja olennainen osa yhteistä ympäristöämme.

EPV Alueverkon tehtävänä on huolehtia, että kaikkien näkemykset huomioidaan, kun omalla verkostoalueellamme suunnitellaan ja ylläpidetään voimajohtoja.

EPV Alueverkko ei omista niin sanottujen johtokatujen maa-alueita, vaan ne kuuluvat maanomistajille. Alueiden kiinteistöille on kuitenkin hankittu lunastamalla käyttöoikeuden rajoitus, joka antaa johdon omistajalle oikeuden käyttää johtoaluetta.

Lue lisätietoa turvallisuusasioista Fingridin ja Tukesin sivuilta.

Asiakkaamme

Liittymispisteasiakkaitamme ovat kaikki alueella toimivat sähköntuotantoa sekä siirto- ja myyntiliiketoimintaa tarjoavat yhtiöt, joiden liittymispiste EPA:n alueverkkoon on 110 kV:n jännitetasolla.

Energiayhtiöt ja teollisuus:

Alajärven Sähkö Oy
Caruna Oy
Jylhän Sähköosuuskunta Oy
Seiverkot Oy
Vaasan Sähköverkko Oy
Elenia Oy
Vimpelin Voima Oy
VR Osakeyhtiö
Tornion Energia Oy
Boliden Kokkola Oy
Lehtimäen Sähkö Oy
Röyttä Industrial Grid Oy
Sigg Oy
Johan Prinsén Ab Oy

Tuotantoyhtiöt:

Fingrid Oyj (varavoima)
EPV Tuulivoima Oy
Kokkolan Energia Oy
OX2 Jouttikallion tuulipuisto
Vaskiluodon Voima Oy
VindIn Svalskulla Ab Oy
Westenergy Oy Ab
Wärtsilä Finland Oy

Kantaverkkoyhtiö:

Fingrid Oyj