EPV Alueverkko Oy on aloittanut uuden Kroksmossenin 110 kV sähköaseman rakentamisen Närpiöön

Aseman avulla tullaan siirtämään EPV Tuulivoima Oy:n Norrskogenin tuulivoimapuiston tehot sähköverkkoon, ja lisäksi asemalla pyritään parantamaan verkon tehon siirtoja ja käytettävyyttä.

Urakoitsijana toimii VEO Oy. Työ valmistuu syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja:

EPV Alueverkko Oy, kunnossapitopäällikkö, Jukka Paavola, 010 505 5035