Sähkönsiirtoa suurelle akkuteknologiakeskittymälle

Merkittävänä Suomen sähkönsiirtäjänä EPV Alueverkko on mukana myös hankkeessa, jossa suunnitellaan suurta akkuteknologiakeskittymää Vaasan Laajametsään. Merkittävän kulutuskeskittymän kaavailtu rakentuminen alueelle on käynnistänyt EPV:ssä toimenpiteet, joilla varmistamme vaadittujen sähköliittymien mukaiset palvelut. Valmistuessaan tuleva teollisuuskeskittymä olisi suuri Pohjoismaisessakin mittakaavassa.

Suunnitteluperusteeksi saatujen tietojen mukaan alue tulisi tarvitsemaan paljon sähkötehoa ja kriteerinä on vahva (N-1) vikasietoisuus, minkä mukaan järjestelmän on kestettävä verkossa tavanomaiset yksittäiset viat ja vikaantuneen komponentin irtoamisen ilman tuotannolle tai kulutukselle aiheutuvaa keskeytystä sekä ilman seurannaisvikoja.

EPV on lähtenyt kehittämään vaiheistettua etenemismallia. Aluksi alueelle rakennetaan 110 kV:n kaksoisjohto ja Laajametsän sähköasema, minne ensimmäisenä tulevat toimijat voivat liittyä ja saavat käyttöön tarvitsemansa sähkötehon. Seuraavassa ja kolmannessa vaiheessa sähkönsiirtoa laajennetaan sitä mukaa kuin alue laajenee. Alueelle on nyt jo varattu tilaa ja reitit tulevan kokonaisalueen sähkönsiirrolle.

– Vaasan Laajametsän alueelle rakentuva GigaVaasa-alue tulee olemaan erittäin merkittävä kulutuskohde. EPV Alueverkko on aloittanut alueelle suunnittelun ja luvituksen mahdollistaaksemme riittävän sähkönsiirtotarpeen tuleville teollisuusalueen toimijoille. Olemme hakeneet esimerkiksi sähköaseman sijoittamista ja laajentamista varten määräalan varausta 40 000 m2, joka mahdollistaisi koko GigaVaasan teollisuusalueen sähkönjakelun tarpeet, kertoo EPV Alueverkon toimitusjohtaja Jukka Rajala.

Sähköasema kytkeytyy valtakunnan sähköverkkoon muun muassa Fingridin Tuovilan sähköasemalla, johon on valmistumassa merkittävä laajennus. (linkki: https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2021/tuulivoima-ja-akkumateriaalitehdas-vauhdittavat-tuovilan-sahkoasemalaajennusta-vaasan-lahistolla/)

Lisätietoja: Jukka Rajala, EPV Alueverkon toimitusjohtaja, p. 010 5055 038