EPV Alueverkko: 110 kV voimajohdon Aurinkokylä-Westenergy aloittaminen

EPV Alueverkko Oy rakennuttaa uuden 110 kV voimajohdon Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueelle. Rakennettavan voimajohdon pituus on noin 4 km. Johto rakennetaan käyttäen teräsporttaalipylväitä. Johdon rakennustyöt aloitetaan viikolla 43.

Hankkeen voimajohtotöiden urakoitsijana toimii Empower Oy.

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöt ovat työmaapäällikkö Juha Laukkola Empower Oy (puh. 044 425 2466) ja kunnossapitopäällikkö Mika Winter EPV Alueverkko Oy (puh. 050 386 2509).

Rakennustyön aikana mahdolliset syntyvät vahingot pyydämme viiveettä ilmoittamaan Empower Oy:lle.

Toivomme johtohankkeen toteuttamisen sujuvan hyvässä yhteishengessä ja aiheuttavan mahdollisimman vähän haittaa.