EPV Alueverkko Oy solmi urakkasopimuksen Westenergy Oy Ab:n liittymisjohdon rakentamisesta

EPV Alueverkko Oy rakennuttaa Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen liittymisjohdon, jolla laitos liitetään EPV Alueverkko Oy:n 110 kV:n siirtoverkkoon. Johto on pituudeltaan noin neljä kilometriä ja se sijoittuu Vaasan Ristinummen ja Mustasaaren Stormossenin välille. Johdon on määrä valmistua keväällä 2012.

Westenergy Oy Ab:n lämpövoimalaitos hyödyntää syntypaikkalajiteltua polttokelpoista jätettä. Jätteenpolttolaitokselta saatavan energian Vaasan Sähkö Oy käyttää lämmön (noin 30-40 MW) ja sähkön (noin 10-15 MW) tuotantoon.

Jätteenpolttolaitos sijaitsee Mustasaaressa Vaasan lähellä ja se valmistuu vuoden 2012 aikana. Hanke on ainutlaatuinen, sillä yhtiön osakkaat toimivat kahden läänin, neljän maakunnan ja yli viidenkymmenen kunnan alueella. Yhtiön viisi omistajaa vastaavat yli 400 000 asukkaan jätehuollon järjestämisestä.

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Mika Winter, EPV Alueverkko Oy, 050 386 2509