EPV Alueverkko uusii voimajohdon Ylistarossa ja Tuovilassa

Ratahallintokeskus teki päätöksen Vaasan ja Seinäjoen välisen rataosuuden sähköistämisestä. Tämän mahdollistamiseksi rataosuudelle tarvittiin kaksi sähkön syöttöasemaa. Toinen sijoittuu Mustasaaren kunnan alueelle Tuovilaan ja toinen Seinäjoen kaupungin alueelle Ylistaron Kainastolle. Syöttöasemille tarvitaan myös riittävän vahva sähkön siirtoyhteys, mikä voidaan toteuttaa luotettavimmin 110 kV:n jännitetasolla.

Tuovilaan suunnitteilla olevan syöttöaseman liittymiskohta on 110 kV:n Fingrid Oy:n omistamalla Tuovila-Seinäjoki voimajohdolla. Ylistarossa sähköaseman liittäminen voidaan toteuttaa olemassa olevaan EPV Energia Oy:n omistamaan Tuovila-Lapua 110 kV:n voimajohtoon. Uusi johto lähtee Tuovila-Lapua voimajohdosta ja päättyy Ylistaron Kainastolle rakennettavaan Ratahallintokeskuksen syöttöasemalle. Johdon lähdöstä käytetään nimitystä Kairanneva ja päätepisteestä nimitystä Haapoja.

Ylistaron voimajohtohankkeen pituus on noin 5 kilometriä ja Tuovilaan tulevan johdon pituus on noin 100 metriä. Käytettävä pylvästyyppi on harustettu teräsputkipylväs. Johtoalueeksi tarvitaan 26 metriä leveä johtokäytävä sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Voimajohtohankkeiden uusimistyöt aloitetaan maaliskuun lopussa ja pyritään saamaan valmiiksi 30.9.2011 mennessä. Rakennusaikaisista kulkureiteistä pyritään sopimaan maanomistajien kanssa. Rakennustöistä ei pitäisi koitua alueen asukkaille erityistä haittaa.

 

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Mika Winter
EPV Alueverkko Oy
050 386 2509