Sähkönjakelukeskeytyksen syy paikallistettu

Maanantain 14.11. aamuna ja saman päivän iltana tapahtuneen sähkönjakelukeskeytyksen syy on paikallistettu sähköverkon ohjausjärjestelmän viaksi. Keskeytys aiheutui ohjausjärjestelmän viasta yhdessä poikkeavan sähköverkon käyttötilanteen kanssa. Käyttötilanne on ollut maanantaina tilapäisesti muutettu Sundomin uuden sähköaseman käyttöönoton johdosta.

Avbrottet i eldistributionen som inträffade på måndag morgon och kväll den 14.11. förorsakades av fel i elnätets styrningssystem. Felet i styrningssystemet tillsammans med avvikande driftsituation i elnätet vållade avbrottet. På måndagen var driftsituationen tillfälligt förändrad på grund av ibruktagningen av den nya elstationen i Sundom.