EPV Alueverkko uusii Kurikka-Närpiö 110kV -voimajohdon johto-osat välillä Närpiö-Perälä ja Perälä-Teuva

EPV Alueverkko uusii voimajohtoa välillä Närpiö-Perälä ja Perälä-Teuva, koska tämän hetkiset 110 kV:n voimajohdon virtaköydet eivät ole nykyisille siirtotehoille riittävät poikkeavissa verkon käyttötilanteissa tai lähialueen keskeytys- ja häiriötilanteissa.

Närpiön ja Teuvan Perälänkylän välillä oleva johto-osa uusitaan kokonaisuudessa. Johto on rakennettu 1970-luvulla ja sillä on pituutta 14 kilometriä. Projektin pääurakoitsijana toimii VK-Electric Oy. Urakan rakentaminen aloitetaan perustustöillä maaliskuussa 2012. Johto pyritään saamaan valmiiksi 30.10.2012 mennessä.

Teuvan Peränkylän ja Teuvan väillä olevan johto-osalta vaihdetaan ainoastaan virtaköydet. Uusittavalla johto-osalla on pituutta noin 7 kilometriä. Projektin pääurakoitsijana toimii Empower Oy. Urakka pyritään saamaan valmiiksi 1.4-30.9.2012 välisenä aikana.

Urakoitsijat sopivat rakennusaikaisista kulkureiteistä maanomistajien kanssa. Uusimistöistä ei pitäisi koitua alueen asukkaille erityistä haittaa.

 

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Mika Winter, puh. 050 386 2509