EPV Alueverkko uusii Lapua-Kauhava 110kV voimajohdon

EPV Alueverkko uusii Lapuan ja Kauhavan välillä olevan 1970-luvulla rakennetun 17 kilometrin pituisen voimajohdon. Tämän hetkiset 110 kV:n voimajohdon virtaköydet eivät ole nykyisille siirtotehoille riittävät poikkeavissa verkon käyttötilanteissa tai lähialueen keskeytys- ja häiriötilanteissa.

Uusimistyöt aloitetaan marraskuussa 2012 ja pyritään saamaan valmiiksi 30.4.2013 mennessä. Projektin pääurakoitsijana toimii Empower Oy.

Urakoitsija pyrkii sopimaan rakennusaikaisista kulkureiteistä maanomistajien kanssa. Uusimistöistä ei pitäisi koitua alueen asukkaille erityistä haittaa.

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Mika Winter, 050 386 2509