EPV Alueverkko uusii voimajohtoja välillä Tuovila-Vaskiluoto

EPV Alueverkko Oy uusii Tuovila-Vaskiluoto välillä 110kV:n voimajohtoja pylväsvälillä 3–58Y. Johto rakennetaan pääosin vanhan purettavan johdon paikalle. Uusittavan voimajohdon johto-osuuden pituus on noin 13 km. Työt aloitetaan maaliskuussa 2014 ja hanke pyritään saamaan kokonaisuudessaan valmiiksi toukokuussa 2015. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Empower Oy.

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat yhteyshenkilöt:
projektipäällikkö Jani Rintala, Empower Oy, puh. 044 425 2052
kunnossapitopäällikkö Mika Winter, EPV Alueverkko Oy, puh. 050 386 2509

Rakennustyön aikana mahdollisesti syntyvät vahingot pyydämme viiveettä ilmoittamaan Empower Oy:lle.