EPV Alueverko rakennuttaa 110 kv:n voimajohdon välille Tuovila-Höysälä

EPV Alueverkko Oy rakennuttaa uuden 110 kV:n voimajohdon Vaasan kaupungin, Mustasaaren ja Laihian kuntien alueille. Rakennettavan voimajohdon pituus on noin 16 km. Johdon rakennustyöt aloitetaan tammikuussa 2017. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Empower PN Oy. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille, joita hanke koskee, on tiedotettu henkilökohtaisilla kirjeillä ennen rakentamisen aloittamista.

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöt ovat:
työmaapäällikkö Heikki Kujala, Empower PN Oy, 044 425 3450
projektipäällikkö Maria Puhtila, Empower PN Oy, 040 641 7719
kunnossapitopäällikkö Mika Winter, EPV Alueverkko Oy, 050 386 2509

Rakennustyön aikana mahdollisesti syntyvät vahingot pyydämme ilmoittamaan viipymättä Empower PN Oy:lle.