EPV Alueverkon uudet tilat valmistuivat Seinäjoelle

EPV Alueverkon uusi toimitilarakennus valmistui kesällä 2022 Seinäjoen Alakylään.

Uusiin toimistotiloihin on varattu henkilöstön toimistojen lisäksi tilaa neuvotteluhuoneille sekä tulevalle myöhemmin perustettavalle valvomolle. Varastotiloissa säilytetään pääasiassa sähköasemien varalaitteita ja varakaapeleita. Kiinteistölle tulee myös omakäyttösähkölle varavoimageneraattori 24/7 vaatimuksia varten.

– Uudet toimitilat on rakennettu EPV Alueverkon omistamille maille Seinäjoen Alakylässä. Alue on sama, missä edelliset, käytöstä poistetut ja purettavaksi menevät EPV Alueverkon toimistotilat sijaitsivat. Uuteen rakennukseen on tulossa noin 650 m2 toimistotilaa ja 450 m2 hallitilaa. Tilaa on varattu myös laajennukselle, jos sille tulisi joskus tarvetta, tarkentaa EPV Alueverkon toimitusjohtaja Jukka Rajala.

Lisätietoja: Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy:n toimitusjohtaja, p. 010 505 5038