EPV Alueverkon Vaasan kaupunginselän voimajohtopylvään lentoestevalot pimeänä – tilannetta selvitetään

Vaasan kaupunginselän yhdestä voimajohtopylväästä ovat punaiset lentoestevalot pimentyneet. Vika pyritään paikantamaan ja korjaamaan mahdollisimman pian. Valoista tehty tarvittavat ilmoitukset Finavialle.

Lisätietoja: EPV Alueverkko Oy, kunnossapitopäällikkö Mika Winter, puh. 010 505 5043, mika.winter(at)epv.fi