EPV Energia ostaa Outokummun sähkönsiirtoyhteydet Torniossa

EPV Energia Oy:n tytäryhtiö EPV Teollisuusverkot Oy on ostanut Outokummun omistuksessa olevat Torniossa sijaitsevat 110 kV voimajohdot. Omistusvaihdos tapahtui vuoden vaihteessa. Kauppa käsittää 110 kV:n johto-osuudet Fingridin Keminmaan sähköasemalta Tornion Röyttään. Ostettujen johto-osuuksien pituus on noin 45 kilometriä.

Kyseiset johdot ovat olleet jo aikaisemmin vuokrattuna Outokummulta EPV Alueverkko Oy:lle ja uusi yhtiö vuokraa Outokummun tavoin omistamansa johdot EPV Alueverkolle, joka jatkaa entiseen tapaan verkkoliiketoimintaa alueella.