Tuotantotukilain mukaisten liittymistarjousten pyytäminen

Tuotantotukilain mukaiseen tarjouskilpailuun osallistuvien tuottajien tulee jättää tarjoukset Energiavirastolle 15.11.-31.12.2018 välisenä aikana. Energiavirasto on 16.7.2018 päivätyllä tiedotteella antanut tarkempia ohjeita verkonhaltijoille tarjouskilpailun vaikutuksista liittymistarjousten antamiseen ja liittymissopimusten tekemiseen.

EPV Alueverkko Oy ja EPV Tuotantoverkot Oy soveltavat Energiateollisuus ry:n antamia suosituksia ja tulkintoja, joten liittymistarjouspyynnöt yhdistyksen laatimien lomakkeiden muodossa tulee toimittaa yhtiöille 2.10. mennessä. Tämän jälkeen yhtiöt käsittelevät liittymistarjouspyynnöt kootusti ja toimittavat liittymistarjoukset pyytäjille 15.11. mennessä. Liittymistarjouksen saaminen ajallaan edellyttää luonnollisesti, että tuottaja on antanut liittymistarjouspyynnössä riittävät tiedot liittymistarjousten antamista varten.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jukka Rajala, 010 505 5038