Vaasan keskustan ja Vaskiluodon välisen merialueen voimajohtopylväät maisemoidaan

EPV Alueverkko Oy:n omistama voimajohto Vaasan keskustan ja Vaskiluodon välisellä merialueella on uusittava, sillä meripylvään perustus on rappeutunut ja voimajohdon johtimet eivät riitä nykyisille siirtotehoille poikkeavissa verkon käyttötilanteissa tai lähialueen keskeytys- ja häiriötilanteissa. EPV Alueverkko on päättänyt korvata kolme nykyistä voimajohtopylvästä uudenmallisilla maisemapylväillä.

Nykyiset pylväät ovat ristikkorakenteisia. Uudet pylväät tulevat olemaan kartiorunkoisia teräsputkipylväitä. Sijoittelussa on otettu huomioon liikenneviraston vaatimat veneiden mastokorkeudet. Lähtökohtana on pidetty sitä, että johdon alla on turvallista liikkua veneillä, joissa on enimmillään 26,5 metrin mastokorkeus.

Maisemapylväät maalataan sinisävyisiksi ja pylvään orsirakenteet muotoillaan meriympäristöön sopiviksi. Orsirakenteiden muotoilussa on jäljitelty lokin siipiä. Maisemapylväisiin tulee samanlaiset lentoestevalot kuin nykyisissäkin pylväissä.

Meripylvään perustamistapa on vaativampi kuin kahden maalle sijoittuvan pylvään perustaminen. Meripylvään perustus tulee olemaan keinosaaren varaan rakennettava paikalleen valettava perustus. Keinosaari on noin 15 m x 15 m kokoinen louhetäyttöinen saari. Louhetäytöllä estetään myös jäiden aiheuttamat rasitukset pylvään runkoon.

Maisemapylväiden perustukset on suunniteltu rakennettavaksi tämän ja ensi vuoden aikana. Pylväiden perustustyöt pyritään aloittamaan syyskuussa 2013. Vanhan johdon purku sekä uusien pylväiden pystytys ja johdintyöt tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Empower Oy.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy, 040 5545 970